KNIHY
VYHLEDÁVÁNÍ
NÁKUPNÍ KOŠÍK
  • Váš nákupní košík je zatím prázdný.
PŘIHLÁSIT

Přednášky

Aktuálně:

Nebezpečí demokracie a lidských práv

Příspěvek na mezinárním semináři Relaciones y Desafíos de América Latina y Europa konaném ve dnech 21.-24.9.2014 v Břevnovském klášteře pod patronací Santa Rosa de Lima

 

Způsob dojednání

Přednášky lze dojednat písemně, telefonicky nebo e-mailem (viz Kontakty). Téma přednášky si můžete vybrat ze seznamu (viz Témata přednášek), je možné také navrhnout a dohodnout i jiné téma. Podmínky (cesta, honorář, doprovodný program atd.) se konkretizují po navázání kontaktu. Při večerních přednáškách na vzdálenějších místech prosíme o zajištění noclehu.

Témata přednášek

Přednášky jsou vždy upraveny podle publika od čistě vědeckých přes odborné až k popularizujícím. Témata jsou rozdělena do následujících skupin:

A) Jazyk a jazyková kultura

   1. Význam jazyka v životě člověka

   2. Funkce jazyka

   3. Antropomorfie jazyka a egocentrismus řeči

   4. Jazykový projev jako vizitka osobnosti

   5. Smyslové vnímání a slovní zásoba

B) Dějiny a umění

   1. Jednota Evropy jako kontinuum kultur

   2. Postavení Čech v rámci Evropy - přínos českých zemí do kultury Evropy

   3. Rozbor symboliky na oltáři Mistra Vyšebrodského

   4. Česká mytologie

C) Výchova a vzdělávání

   1. Současná morální krize společnosti a odvaha být jiný

   2. Proč je výchova k občaanství tak nutná

   3. Krize rodiny

   4. Pojem vzdělanosti

   5. Zodpovědnost učitele

   6. Tichá nebezpečí techniky

   7. Krize identity

D) Náboženství

   1. Čeští svatí - jednotlivě sv. Václav, Vojtěch, Prokop, Jan Nepomucký, Jan Sarkander, bl. Hroznata, sv. Ludmila, Zdislava, Anežka; Svaté patronky Evropy

   2. Zpověď, svátost smíření; Desatero; Sedm smrtících hříchů

   3. Advent; Vánoce; Velikonoce; Poutě; Podzimní svátky; Církevní rok; Člověk v rytmu času

Kalendář přednášek